Eventos en Tokyo

Fecha Evento Ubicación
05/24/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Chunichi Dragons Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
05/24/19 18:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
05/24/19 08:00 Grand Sumo Tournament 2019 Tokyo - Day 13 Ryogoku Kokugikan Tokyo, JP Entradas
05/25/19 14:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
05/25/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Chunichi Dragons Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
05/26/19 14:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
05/26/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Chunichi Dragons Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
05/28/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
05/29/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
05/30/19 19:00 Lauv Tokyo Akasaka BLITZ Tokyo, JP Entradas
05/30/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
05/31/19 18:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
06/01/19 14:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
06/02/19 14:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
06/07/19 18:00 Yomiuri Giants - Chiba Lotte Marines Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
06/07/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Orix Buffaloes Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
06/08/19 14:00 Yomiuri Giants - Chiba Lotte Marines Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
06/09/19 14:00 Yomiuri Giants - Chiba Lotte Marines Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
06/18/19 18:00 Yomiuri Giants - Orix Buffaloes Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
06/18/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Fukuoka SoftBank Hawks Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
06/19/19 18:00 Yomiuri Giants - Orix Buffaloes Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
06/19/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Fukuoka SoftBank Hawks Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
06/20/19 18:00 Yomiuri Giants - Orix Buffaloes Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
06/20/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Fukuoka SoftBank Hawks Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
06/21/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Chiba Lotte Marines Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
06/22/19 14:00 Tokyo Yakult Swallows - Chiba Lotte Marines Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
06/23/19 13:00 Tokyo Yakult Swallows - Chiba Lotte Marines Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
07/02/19 18:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/03/19 18:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/04/19 18:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/05/19 18:00 Yomiuri Giants - Yokohama DeNA BayStars Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/06/19 18:00 Yomiuri Giants - Yokohama DeNA BayStars Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/07/19 14:00 Yomiuri Giants - Yokohama DeNA BayStars Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/08/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yokohama DeNA BayStars Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
07/09/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yokohama DeNA BayStars Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
07/10/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yokohama DeNA BayStars Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
07/16/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yomiuri Giants Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
07/17/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yomiuri Giants Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
07/26/19 18:00 Yomiuri Giants - Hanshin Tigers Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/26/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
07/27/19 14:00 Yomiuri Giants - Hanshin Tigers Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/27/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
07/28/19 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Entradas
07/28/19 14:00 Yomiuri Giants - Hanshin Tigers Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/30/19 18:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
07/31/19 18:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
08/01/19 18:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
08/07/19 19:30 LANY Tokyo Zepp DiverCity Tokyo Tokyo, JP Entradas
08/16/19 18:00 Yomiuri Giants - Hanshin Tigers Tokyo Dome Tokyo, JP Entradas
09/20/19 19:45 Paquete por estadio: Tokyo Stadium - Copa del Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Entradas
09/21/19 16:15 Francia vs Argentina - Copa del Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Entradas
10/05/19 17:00 Inglaterra vs Argentina - Copa del Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Entradas
10/06/19 13:45 Nueva Zelanda vs África 1 - Copa del Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Entradas
10/12/19 16:30 Backstreet Boys Saitama Saitama Super Arena Tokyo, JP Entradas
10/13/19 15:30 Backstreet Boys Saitama Saitama Super Arena Tokyo, JP Entradas